Qonunchilik

O’zbekiston Respublikasining «Xususiy bandlik agentliklari to’g’risida»gi qonun

O’zbekiston Respublikasining “Tashqi mexnat migratsiya tizimini yanada takomillashtirish bo’yicha  qo’shimcha chora-tadborlar to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori

“O’zbekiston Respublikasi fuqarolarini horijda uyushgan holda ishga joylashtirish tizimini yanada takomillashtirish va tubdan qayta ko’rib chiqish chora-tadbirlari to’g’risida”gi  O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori